12.05.2020

PKN ORLEN kontynuuje inwestycje w obszarze petrochemii

​W ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, PKN ORLEN zakupił licencję i projekt bazowy instalacji izopropanolu. W przypadku podjęcia decyzji realizacyjnej, PKN ORLEN jako piąta firma na świecie wdroży innowacyjną technologię.

- Petrochemia ma duży potencjał, którzy zamierzamy optymalnie wykorzystać. Rozwój tego segmentu ma strategiczne znaczenie dla PKN ORLEN, ale także dla polskiej gospodarki, która w wyniku realizacji naszego Programu Rozwoju Petrochemii z importera stanie się eksporterem produktów petrochemicznych. Nasze inwestycje w długiej perspektywie przyniosą korzyści także Akcjonariuszom. Szacowany zysk operacyjny po finalizacji Programu zwiększy się aż o 1,5 mld zł rocznie. Program rozbudowy łańcucha wartości fenolu i acetonu jest jednym z czterech projektów wchodzących w skład strategicznego dla PKN ORLEN Programu Rozwoju Petrochemii. Planowana budowa instalacji izopropanolu ma też dodatkową korzyść - pozwoli w przyszłości zabezpieczyć Polskę w sytuacji zagrożenia epidemią – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Alkohol izopropylowy jest tańszym zamiennikiem etanolu lub metanolu, posiada właściwości wirusobójcze. Stosuje się go m.in. do wytwarzania płynów antyseptycznych, w poligrafii czy jako dodatek do paliw.

Do produkcji izopropanolu, jako podstawowy surowiec, byłby wykorzystywany aceton, który jest produktem ubocznym wytwarzania fenolu. Izopropanol powstaje w wyniku reakcji acetonu z wodorem w tzw. procesie uwodornienia acetonu. Powstały produkt poddaje się następnie wielokrotnej destylacji, aby uzyskać wysoką czystość produktu końcowego. Planowana inwestycja miałaby składać się z instalacji do produkcji izopropanolu oraz systemów pomocniczych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Nowe obiekty powstałyby na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. W najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie projektu bazowego oraz uruchomienie procesu wyboru generalnego wykonawcy.

Izopropanol ma szerokie zastosowanie. W medycynie jego 70-procentowy roztwór wodny wykorzystywany jest jako płyn antyseptyczny. Stanowi on też łagodny rozpuszczalnik organiczny, a także odczynnik w syntezach chemicznych. Ponadto wykorzystuje się go w poligrafii w druku offsetowym jako roztwór nawilżający w stężeniu do 12%. Ze względu na swoją neutralność dla większości powszechnie używanych tworzyw sztucznych, izopropanol jest składnikiem różnych preparatów technicznych, np. do czyszczenia urządzeń optycznych czy głowic magnetycznych.

- Realizując strategiczne założenie wydłużania łańcucha wartości, a tym samym maksymalizując stopę zwrotu z inwestycji związanej z rozbudową zdolności produkcyjnych fenolu, PKN ORLEN rozważa także budowę instalacji izopropanolu. Pozwoli to zagospodarować część wolumenu produktu ubocznego, czyli acetonu w wysokomarżowy rozpuszczalnik, jakim jest właśnie izopropanol. To przykład naszej przemyślanej strategii, w której przesuwamy portfel produktów o profilu wielkotonażowym do produktów specjalistycznych, odpowiadając na coraz większe wymagania klientów – mówi Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju.

Technologia wytwarzania izopropanolu z acetonu należąca do firmy Badger Licensing LLC jest nowym i innowacyjnym procesem, opracowanym na podstawie badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat. Licencjodawca deklaruje, że stworzona technologia zapewnia optymalne koszty operacyjne i inwestycyjne oraz oczekiwaną niezawodność.