27.03.2020

Grupa ORLEN rozpocznie produkcję płynu do dezynfekcji powierzchni

Na początku kwietnia br. ruszy produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych w zakładzie Grupy ORLEN w Trzebini. W pierwszym etapie wydajność produkcji wyniesie do 3 milionów litrów miesięcznie. Do produkcji płynu wykorzystana zostanie infrastruktura spółki ORLEN Południe. Płyn trafi do sprzedaży hurtowej i do instytucji użyteczności publicznej.

- W ramach Grupy ORLEN wykorzystywane są wszystkie możliwości, aby aktywnie włączyć się w walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. Dlatego nie tylko podwajamy produkcję płynu do dezynfekcji rąk, ale też dostarczymy na rynek kolejny produkt, tym razem do dezynfekcji powierzchni. W trudnej sytuacji jeszcze uważniej wsłuchujemy się w potrzeby społeczne i niezwłocznie reagujemy. Jest to możliwe dzięki bieżącej wymianie informacji i ścisłej współpracy ze stroną rządową – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

- Nasza koordynacja działań pomiędzy spółkami skarbu państwa przynosi pożądane efekty. Ich zaangażowanie w walce z koronawirusem dowodzi nie tylko patriotyzmu gospodarczego, ale również wyczucia potrzeb i dostosowania własnej działalności do sytuacji epidemicznej w kraju. Tak się dzieje w Orlenie, tak pracują na rzecz Polaków wszystkie firmy z udziałem skarbu państwa – stwierdza Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Wyprodukowany przez spółkę ORLEN Południe, na zlecenie spółki ORLEN Oil, płyn o właściwościach biobójczych będzie można używać do dezynfekcji powierzchni.

Do produkcji płynu do dezynfekcji powierzchni wykorzystana zostanie infrastruktura spółki ORLEN Południe w obszarze biodiesla. W tym celu przystosowane zostaną również nowe miejsca rozładunkowo-załadunkowe i linia do nalewu produktu.

Zakład Produkcyjny ORLEN OIL w Jedliczu na co dzień zajmuje się produkcją płynów do spryskiwaczy, płynów chłodniczych, smarów oraz olejów przemysłowych. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce dokonano szybkiego przestawienia linii produkcyjnej tak, aby spółka mogła rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk. Produkcja ruszyła 12 marca br.

Zakład Produkcyjny ORLEN Południe w Trzebini zajmuje się m.in. produkcją biodiesla oraz parafin. W ostatnich latach rozpoczął się proces przekształcania zakładu w nowoczesną biorafinerię. Pierwszym dużym krokiem w tym kierunku jest budowa pierwszej w Polsce i drugiej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu. Infrastruktura zakładu pozwoli na szybkie dostosowanie się do produkcji płynu do dezynfekcji.