21.01.2020

Oświadczenie PKN ORLEN do artykułu w Gazecie Wyborczej

Informujemy, że sugestie i spekulacje zawarte w artykule pt. „Patriotyczny ekogroszek”, który ukazał się 21.01.2020 r. w Gazecie Wyborczej dotyczące rzekomej sprzedaży węgla na stacjach ORLENu nie mają pokrycia w faktach i wprowadzają opinię publiczną w błąd.

PKN ORLEN prowadzi działalność detaliczną za pośrednictwem 1800 stacji paliw w całej Polsce. W ofercie dostępny jest szereg produktów, które uwzględniają zapotrzebowanie klientów. Na niektórych stacjach sprzedawany jest m.in. ekogroszek, produkowany przez polską firmę Sobianek. Zgodnie z zapewnieniami producenta „ekogroszek” nie jest produkowany z rosyjskiego węgla. Oferowany produkt cechuje się niską zawartością siarki. Dodatkowo, spalany w specjalnych piecach z podajnikiem, emituje znacznie mniejszą (w porównaniu do pieców rusztowych) emisję gazów cieplarnianych przy zachowaniu dużej sprawności kotłów wynoszącej nawet 90%. Już te właściwości pozwalają na spełnienie norm ekologicznych, obowiązujących w Polsce. Sugerowanie w artykule, że poprzez sprzedaż tego produktu PKN ORLEN przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, a na dodatek promuje rosyjski węgiel jest nadużyciem.

Wybór dostawcy poprzedziły analizy rynku oraz badania laboratoryjne, które potwierdziły bardzo wysokie parametry jakościowe produktu. Produkt spełnia dopuszczalne normy i standardy. Od listopada ubiegłego roku firma Sobianek oferuje go pod marką Lider plus. PKN ORLEN regularnie weryfikuje jego jakość w niezależnym laboratorium J.S. Hamilton Poland.

Wiązanie sprzedaży ekogroszku ze sprzedażą rosyjskiego węgla i zanieczyszczeniem powietrza, należy traktować wyłącznie jako chęć zdyskredytowania wizerunku PKN ORLEN. Dlatego Spółka rozważa podjęcie kroków prawnych w tym zakresie. Tym bardziej, że PKN ORLEN odpowiedział na pytania Gazety Wyborczej w ciągu ok. 4 godzin po ich otrzymaniu. Prosimy o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.