21.01.2020

Oświadczenie PKN ORLEN dot. publikacji w dzienniku Fakt

Informujemy, że nie są prawdziwe informacje przedstawione w artykule pt. „Siatkarska Stocznia upadła przez Kubicę?” opublikowanym 17 stycznia 2020 r. w dzienniku Fakt.

PKN ORLEN każdą ofertę sponsorską traktuje indywidualnie. Wszelkie propozycje wsparcia sponsorskiego są poddawane szczegółowej analizie przede wszystkim pod kątem korzyści biznesowych, jak i ekwiwalentności reklamowej i mediowej. Tak było również w przypadku Klubu Piłki Siatkowej Stocznia Szczecin. Przedstawiona oferta nie spełniała oczekiwań i założeń zawartych w polityce sponsoringowej PKN ORLEN przede wszystkim ze względu na ograniczoną ekwiwalentność oferty. Dlatego, po analizie dokumentów, podjęto decyzję o nie angażowaniu się we wsparcie klubu.

Jakiekolwiek wiązanie kwestii wsparcia dla Klubu Piłki Siatkowej Stocznia Szczecin ze współpracą z Robertem Kubicą jest nadużyciem i wprowadza opinię publiczną w błąd.
Marka ORLEN jest już silnie kojarzona z polską siatkówką, która odnosi spektakularne sukcesy. Obecna umowa z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej przewiduje również bardzo silny akcent wsparcia rozwoju i szkolenia młodzieży, następców dzisiejszych mistrzów. PKN ORLEN współpracuje także z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Od ubiegłego roku rozwijana jest również mocno Grupa Sportowa ORLEN, której celem jest indywidualne wsparcie zawodników w dyscyplinach olimpijskich. W szeregach Grupy za moment będzie 38 utalentowanych i zaangażowanych zawodników. Obecnie pod patronatem ORLENU znajdują się reprezentanci lekkiej atletyki, judo, pięcioboju nowoczesnego, ale również kolarzy torowych. W portfolio firmy można też znaleźć piłkę ręczną, motoparalotniarstwo, czy sporty motorowe. Angażując się we wsparcie konkretnej zawodowej dyscypliny, szczególny nacisk położony jest na równoczesny rozwój sportowy dzieci i młodzieży w tym obszarze.

Dlatego informacje dotyczące powodów nie angażowania się we wsparcie Klubu Piłki Siatkowej Stocznia Szczecin zawarte w artykule dziennika Fakt pt. „Siatkarska Stocznia upadła przez Kubicę?” traktujemy jako spekulacje, nie mające potwierdzenia w rzeczywistości. Prosimy o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.