22.06.2021

Rusza czwarta edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja ORLEN przekaże kolejne 2 miliony złotych na wsparcie lokalnych społeczności w ramach czwartej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”. W trakcie trzech dotychczasowych edycji pomoc w wysokości 7 mln złotych trafiła do blisko 900 organizacji w całej Polsce. O wsparcie finansowe na realizację lokalnych inicjatyw ubiegać się mogą nie tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również jednostki ochotniczej straży pożarnej, koła, biblioteki, szkoły, instytucje kultury i sportu, parafie, a także jednostki samorządu terytorialnego. Potrzebne są pomysł i energia, żeby zmienić swoją małą ojczyznę. Wnioski należy zgłaszać do 29 lipca br. za pośrednictwem elektronicznego systemu dostępnego pod adresem https://fundacja.orlen.pl/PL/ZlozWniosek/Strony/default.aspx

„Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych realizowanych przez fundacje korporacyjne w Polsce. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości: 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. Środki finansowe otrzymają organizacje, które najlepiej uzasadnią potrzebę realizacji projektu i zaproponują atrakcyjne, innowacyjne działania na rzecz swojej społeczności lokalnej. 

Program  „Moje miejsce na Ziemi” cieszy się ogromną popularnością zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Najwięcej, bo aż 60% wniosków z poprzednich edycji wpłynęło do Fundacji ORLEN ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. 

– Dotychczasowe zainteresowanie programem pokazało, jak niezwykle potrzebne jest wsparcie społeczności z najmniejszych gmin, które często borykają się z niedofinansowaniem. Wierzymy, że przyznane środki staną się iskrą, która wyzwoli w lokalnych społecznościach chęć zmian i siłę do działania. Jako Fundacja ORLEN chcemy być partnerami tych zmian. Pomysły i energia do działania naszych beneficjentów stają się naszą siłą napędową do podejmowania kolejnych kroków wspierających lokalne organizacje. Razem możemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość na lepsze  – mówi Marta Soluch, Prezes Fundacji ORLEN 

Wnioski można składać w kilku kategoriach: upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego, zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki, poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt, podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 

Inicjatywy czwartej edycji konkursu „Moje miejsce na Ziemi” zostaną ocenione przez niezależnych ekspertów, a następnie przez Komisję Programową, w skład której wchodzą przedstawiciele Fundacji ORLEN i PKN ORLEN.  Zwycięskie projekty poznamy do 29 października.

Program „Moje miejsce na Ziemi” powstał w 2018 roku z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na Ziemi, ulepszać je, unowocześniać, wreszcie realizować potrzeby lokalnych społeczności angażując jej przedstawicieli. 

Wśród nagrodzonych znalazły się między innymi projekty związane z edukacją ekologiczną i zdrowotną mieszkańców, wsparciem seniorów i osób w trudnej sytuacji życiowej, aktywizacją zawodową mieszkańców, bezpieczeństwem, kulturą oraz dziedzictwem narodowym, historią, tradycjami i rozbudową infrastruktury. 

Więcej informacji o programie na stronie https://fundacja.orlen.pl/PL/Strony/default.aspx oraz na Fanpage Fundacji www.facebook.com/FundacjaORLEN