19.05.2021

Oświadczenie do artykułu na portalu tvn24.pl

W nawiązaniu do artykułu pt. „Daniel Obajtek nie przeszedł przez "wirówkę", nie ma dostępu do tajemnic państwowych”, opublikowanego na portalu tvn24.pl informujemy, że zawiera on nieprawdziwe informacje uderzające w wizerunek PKN ORLEN.

Nie jest prawdą, że „Daniel Obajtek nie zdobył poświadczeń dopuszczających go do tajemnic państwowych”. Prezes Zarządu PKN ORLEN posiada poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli poufne, które pozwalają mu sprawować funkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, również w zakresie bezpieczeństwa.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że tak jak informowaliśmy już redakcję TVN, w PKN ORLEN, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, za ochronę informacji klasyfikowanych jako niejawne odpowiada kierownik przedsiębiorcy (o którym mowa w art. 2 pkt 14 cyt. Ustawy). Kierownik przedsiębiorcy posiada wymagane prawem poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniające do przetwarzania informacji niejawnych.

Pragniemy również przypomnieć, że Pan Daniel Obajtek był kontrolowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w zakresie składanych oświadczeń majątkowych. Pierwsza kontrola obejmowała lata 2006-2010 i zakończyła się 18 września 2012 r. Drugi raz weryfikacja dotyczyła oświadczeń składanych w latach 2013-2018 i trwała blisko siedem miesięcy. Potwierdziło to również Centralne Biuro Antykorupcyjne w specjalnym oświadczeniu.

Prosimy o niepowielanie nieprawdziwych informacji.