12.03.2021

PKN ORLEN po raz ósmy w prestiżowym rankingu najbardziej etycznych firm na świecie

PKN ORLEN po raz ósmy w prestiżowym rankingu najbardziej etycznych firm na świecie

PKN ORLEN po raz ósmy znalazł się w elitarnym gronie najbardziej etycznych firm na świecie. Jesteśmy jedyną firmą z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także jedyną europejską firmą z branży „Ropa i Gaz, Odnawialne źródła energii”, która może poszczycić się wyróżnieniem The World’s Most Ethical Company 2021. To podkreślenie przywiązania PKN ORLEN do priorytetowego traktowania etycznych praktyk biznesowych. Od lat utrzymujemy najwyższe światowe standardy etyczne, bo wszystkie nasze działania opieramy na naszych fundamentalnych wartościach: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność.

Wyróżnienie jest przyznawane przez międzynarodowy niezależny zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute – światowego lidera w definiowaniu i promowaniu standardów etycznych w biznesie. W tegorocznym rankingu najbardziej etycznych firm świata znajduje się 135 firm reprezentujących 47 branż z 22 krajów. Tytuł wyróżnienia odnosi się do etyki, jednak ubiegająca się o nie firma musi także wykazać się efektywnymi i udowodnionymi działaniami w zakresie, m.in.:

 • ładu korporacyjnego;
 • compliance, czyli zarządzania zgodnością i ryzykiem;
 • BHP;
 • zrównoważonego rozwoju;
 • odpowiedzialności społecznej;
 • weryfikacji dostawców;
 • przeciwdziałania korupcji.

Ethisphere Institute zwraca szczególną uwagę na działania dotyczące budowania kultury organizacyjnej w oparciu o wartości oraz ocenia praktyki w zakresie zarządzania ludźmi, m.in.:

 • równouprawnienie w zatrudnieniu;
 • przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu;
 • programy szkoleń i komunikacji;
 • programy pracownicze;
 • działania związane z rozwojem zaangażowania pracowników;
 • struktury, procesy i dokumenty w zakresie etyki biznesowej.

W związku z globalną pandemią koronawirusa, w tegorocznym procesie certyfikacji szczególny nacisk był położony na wykazanie realnych działań firm w zakresie społecznej odpowiedzialności. Łączne nakłady PKN ORLEN oraz spółek Grupy ORLEN na działania związane
z przeciwdziałaniem pandemii wyniosły ponad 120 milionów złotych i obejmowały, m.in.:

 • produkcję płynu dezynfekującego;
 • dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitali i służb ratowniczych;
 • obniżenie cen paliw;
 • utworzenie wspólnie z polskim rządem szpitali tymczasowych w Płocku i Ostrołęce.

„Rok 2020 wymagał sprostania trudnym wyzwaniom, ale pomimo tego, dostrzegliśmy firmy, które wiodą prym w zdobywaniu zaufania interesariuszy poprzez odporność i przywiązanie do kwestii etyki i uczciwości w prowadzeniu biznesu. Firmy wyróżnione tytułem „The World’s Most Ethical Company” nieustająco wykazują niezachwiane podejście do najwyższych wartości i pozytywnie wpływają na społeczności, którym służą. Gratuluję wszystkim pracownikom PKN ORLEN zdobycia tytułu” – powiedział Timothy Erblich, prezes Zarządu Ethisphere Intistute.

Więcej na stronie: Honorees 2021 - Ethisphere® Institute | Good. Smart. Business. Profit.®