18.08.2021

Strategiczne cele ORLEN Unipetrol do 2030 roku

ORLEN Unipetrol do 2030 roku przeznaczy 30 mld koron czeskich (ponad 5 mld zł) na inwestycje, które umożliwią spółce dywersyfikację źródeł przychodu i wzrost konkurencyjności na międzynarodowym rynku. Realizowane przedsięwzięcia będą wspierały transformację Grupy ORLEN w kierunku neutralnego emisyjnie koncernu multienergetycznego. W przyjętym planie strategicznego rozwoju ORLEN Unipetrol mocny akcent postawił m.in. na dekarbonizację, wzrost efektywności energetycznej, recykling tworzyw sztucznych, rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł energii oraz zaawansowanych biopaliw.

- Działania biznesowe, które prowadzi Grupa ORLEN, opierają się na jasno określonym celu, jaki wyznaczyliśmy sobie do 2050 roku, czyli osiągnięciu neutralności emisyjnej. Odnoszą się one także do zagranicznych rynków, na których jesteśmy obecni. Kierunki zmian wytycza strategia ORLEN2030, będąca naszą odpowiedzią na globalne trendy. Budujemy silny, efektywny i zintegrowany koncern multienergetyczny, zdolny do konkurowania w obliczu wielkich przemian na rynku paliwowym i energetycznym. W te plany wpisuje się strategia ORLEN Unipetrol, która zakłada dalszy, dynamiczny rozwój spółki oparty o innowacyjne czyste technologie i nisko- oraz zeroemisyjne źródła energii. Na ich realizacji skorzysta cała Grupa ORLEN, a także polska i czeska gospodarka, której ORLEN Unipetrol jest ważnym ogniwem – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach planu strategicznego rozwoju do 2030 roku ORLEN Unipetrol analizuje m.in. realizację elektrociepłowni parowo-gazowej i farmy fotowoltaicznej w Záluží koło Litvínova, rozszerzenie oferty paliw alternatywnych na stacjach Benzina ORLEN w Czechach i na Słowacji, recykling tworzyw sztucznych, produkcję zaawansowanych biopaliw i rozwój infrastruktury wodorowej dla transportu pasażerskiego, drogowego i kolejowego. Przyjęta strategia zakłada też digitalizację obszarów działania spółki. Na transformację cyfrową i wdrażanie rozwiązań cyfrowych ORLEN Unipetrol zamierza przeznaczyć do końca tej dekady do 5 mld koron czeskich (0,9 mld zł).

- Jesteśmy jednym z filarów Grupy ORLEN i chcemy mieć znaczący wkład w jej zieloną transformację. Dostrzegamy także naszą odpowiedzialność za przyszłość energetyczną Czech, dlatego przygotowaliśmy konkretny plan działań, który pozwoli nam zrealizować strategiczne cele i osiągnąć maksymalną efektywność biznesową, w sposób nieobciążający przyrody i klimatu - mówi Tomasz Wiatrak, Prezes Zarządu Grupy ORLEN Unipetrol.

Segment rafineryjny
Zgodnie z trendami rynkowymi, ORLEN Unipetrol przewiduje do 2030 roku zmniejszenie sprzedaży produktów rafineryjnych do poziomu 4,4 mln ton w skali roku. Natomiast roczna produkcja biopaliw nowej generacji powinna osiągnąć poziom 0,2 mln ton. Będą one wytwarzane, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, z opadów plastikowych i organicznych.

Segment petrochemiczny
Rosnące zapotrzebowanie na produkty petrochemiczne powoduje, że ORLEN Unipetrol zamierza w znaczący sposób zwiększyć potencjał produkcyjny w tym segmencie. Nie tylko poprzez wzrost wytwarzania nowoczesnego polietylenu o wysokiej gęstości na nowej instalacji PE3, ale także wprowadzając na rynek nowy produkt DCPD (dicyklopentadien). Będzie on produkowany na nowej instalacji, której uruchomienie planowane jest pod koniec 2022 roku. Razem z innymi wytwarzanymi produktami petrochemicznymi pozwoli to ORLEN Unipetrol na znaczące zwiększenie wolumenu wytwórczego tego segmentu z 0,9 mln do 1,2 mln ton w skali roku. Wykorzystywane opady plastikowe będą generowały do 15 proc. całej produkcji polimerów w ORLEN Unipetrol.

Segment energetyczny
Strategia rozwoju segmentu energetycznego zakłada kontynuację dekarbonizacji i wykorzystywania niskoemisyjnych źródeł energetycznych poprzez zastępowanie elektrowni węglowych przez jednostki zasilane gazem lub energią słoneczną. Kluczowym projektem, który spółka analizuje, jest budowa nowej elektrowni gazowo-parowej w Záluží k. Litvínova. Będzie mogła ona zastąpić starą jednostkę T700. Całkowita roczna produkcja energii elektrycznej przez Grupę ORLEN Unipetrol może wzrosnąć czterokrotnie do poziomu 2,500GWh, co pozwoliłoby nie tylko na zaspokojenie własnych potrzeb na energię, ale także na jej sprzedaż innym odbiorcom.

Segment detaliczny
Sieć stacji paliw ORLEN Benzina jest największą w Republice Czeskiej oraz najszybciej rozwijającą się na Słowacji. Każdego roku Grupa ORLEN Unipetrol przeznacza ok. 1 mld koron czeskich (około 0,2 mld zł) na modernizację istniejących stacji paliw i budowę nowych obiektów. Zgodnie z planem, do 2030 roku spółka chce dysponować łącznie 570 stacjami w Czechach i na Słowacji. ORLEN Unipetrol zakłada również systematyczne podnoszenie jakości oferowanych usług oraz oferty produktowej, w której obok tradycyjnych paliw jest już także CNG, a także możliwość ładowania aut elektrycznych i na wodór. Do końca tej dekady zainstalowane mają być punkty ładowania samochodów elektrycznych na 230 stacjach oraz 28 punktów tankowania wodoru w Czechach i 26 na Słowacji. Z kolei sprzedaż pozapaliwowa z ofertą Stop Cafe, która odpowiada obecnie za ok. 24 proc. sprzedaży detalicznej ORLEN Bezniny, ma wzrosnąć na koniec 2030 roku do 35 proc.

Technologie wodorowe
ORLEN Unipetrol stawia także na rozwój technologii wodorowej, zarówno jako źródła czystej energii, jak też paliwa wykorzystywanego w transporcie. Jeszcze w tym roku planowane jest uruchomienie pierwszych dwóch stacji tankowania wodoru w Pradze-Barrandov i Litvinovie. Kolejne obiekty zostaną otwarte w Brnie i Pilznie. Łącznie do końca 2030 roku właściciele aut napędzanych wodorem w Czechach będą mogli korzystać z 28 stacji ładowania tym paliwem. Stacje wodorowe powstaną w dużych aglomeracjach miejskich oraz przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych, co umożliwi włączenie Republiki Czeskiej do sieci stacji wodorowych w Europie. Ponadto, strategia zakłada budowę dwóch centrów dystrybucji wodoru także na potrzeby transportu kolejowego, które zostaną zlokalizowane w Litvinovie i Neratovicach.