18.01.2021

Oświadczenie do artykułu Gazety Wyborczej

Informujemy, że artykuł opublikowany w Gazecie Wyborczej 18 stycznia 2021 pt. „Orlen kupił wydmuszkę” zawiera nieprawdziwe informacje, które wprowadzają czytelników w błąd.

Umowa nabycia Polska Press przez PKN ORLEN obejmuje zakup ponad 20 nieruchomości na terenie całej Polski w tym kilku drukarni. Trzeba też podkreślić, że Polska Press jest spółką rentowną, która generuje pozytywne przepływy pieniężne. W samym 2019 r. jej przychody wyniosły ponad 398,4 mln zł.

Jednocześnie informujemy, że transakcja nabycia akcji Polska Press była szczegółowo analizowana zarówno przez ekspertów PKN ORLEN, jak i renomowanych doradców zewnętrznych, a przed podjęciem decyzji zostało przeprowadzone due diligence w obszarze finansowym, prawnym i podatkowym.

Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Polska Press oraz synergie wynikające z przejęcia tej spółki przez PKN ORLEN, Polska Press będzie dysponowała dużymi możliwościami rozwojowymi.

W związku z tym prosimy o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.