15.09.2021

Spółki Grupy ORLEN wspierają rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej

Pięć spółek z Grupy ORLEN zaangażowanych w projekty energetyczne na Bałtyku podpisało tzw. umowę sektorową. Przyjęty dokument to efekt prac ministerstw, administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej, wyznaczający kierunki rozwoju branży w Polsce.

Prace nad umową sektorową zostały zainicjowane podpisaniem w lipcu 2020 roku w Ministerstwie Klimatu listu intencyjnego o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Jego inicjatorzy wskazywali na potrzebę stworzenia szerokiej platformy współpracy ze strony administracji rządowej, samorządu, inwestorów i operatorów morskich farm wiatrowych oraz przedstawicieli środowisk naukowych i łańcucha dostaw branży offshore wind.

Zgodnie z przyjętymi założeniami sygnatariusze porozumienia będą dążyć m.in. do jak największego zaangażowania polskich w firm w realizację inwestycji. Dla projektów realizowanych w ramach pierwszej fazy przewidziano udział tzw. local content na poziomie 20-30% ich łącznej wartości, co najmniej 45% dla projektów realizowanych do 2030 roku i minimum 50% dla projektów realizowanych po 2030 roku.

Jako Grupa ORLEN wiemy, że morska energetyka wiatrowa odegra jedną z kluczowych ról w transformacji energetycznej i osiągnięciu neutralności emisyjnej Koncernu. To także nowy, atrakcyjny obszar dla rozwoju przemysłu i biznesu w Polsce. Aby morska energetyka wiatrowa stała się nowym impulsem dla gospodarki potrzebne są działania określające ramy jej funkcjonowania. I po to powstała umowa sektorowa. Włączyliśmy się w jej opracowanie wiedząc, że Sector Deal, obok tak ważnych dla branży dokumentów jak ustawa offshore, będzie kolejnym krokiem milowym dla rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku.– powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazły się kluczowe z punktu widzenia kształtowania kierunków rozwoju polskiego sektora offshore wind instytucje i firmy w tym m.in.: Minister Klimatu i Środowiska, Minister Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, przedstawiciele inwestorów, środowisk edukacyjnych, naukowych i organizacji branżowych. Łącznie pod dokumentem umowy sektorowej swoje podpisy złożyło 120 podmiotów, tym samym zobowiązując się do realizowania w przyszłości wspólnie wypracowanych postulatów.

Przyjęta w Polsce umowa sektorowa, to unikalne rozwiązanie w skali Europy. To szczególnie ważne, jeśli spojrzymy na nią przez pryzmat tego, że powstałą w momencie kształtowania się naszego rynku offshore. Za tę inicjatywę i wkład pracy nad jej powstaniem należą się wyrazy uznania dla wszystkich stron. Ministrowi Klimatu i Pełnomocnikowi Rządu ds. OZE za zainicjowanie rozmów i proces opracowania, organizacjom branżowym, edukacyjnym, naukowym za zaangażowanie i stronie biznesowej, za jej wkład i zobowiązanie do realizacji umowy – podkreśla Anna Moskwa, Dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych PKN ORLEN.

Sygnatariuszami umowy sektorowej jest pięć podmiotów z Grupy ORLEN, które realizują lub są zaangażowane w projekty energetyczne na Bałtyku: PKN ORLEN, Baltic Power, ORLEN Neptun, Energa OZE oraz Energa MFW. Spółki Grupy ORLEN poprzez realizację obecnych i przyszłych projektów offshore wind będą działały m.in. na rzecz edukacji, rynku pracy i badań naukowych wspierając tym samym rozwój całego polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. W prace nad kształtem umowy zaangażowanych było łącznie kilkunastu ekspertów z Grupy ORLEN, którzy brali aktywny udział w pracach każdej z sześciu specjalistycznych grup roboczych.

Rozbudowa potencjału energetycznego na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych Grupy ORLEN realizowanym obecnie przez pięć podmiotów. Swoje kompetencje i doświadczenie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej Koncern rozbudowuje m.in. poprzez realizację projektu Baltic Power – morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, powstającej w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Ponadto spółki ORLEN Neptun i Energa MFW planują pozyskanie możliwie jak największej liczby spośród 11 nowych koncesji, uprawniających do realizacji projektów offshore wind w nadchodzących latach. Z kolei spółka Energa OZE rozpoczęła intensywne działania w zakresie rozwoju usługi serwisowania przyszłych morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Według założeń przyjętej i realizowanej Polityki Energetycznej Polski do 2040 tylko do 2030 roku na polskich wodach ma powstać od 9 do 11 GW mocy zainstalowanych w morskiej energetyce wiatrowej. Grupa ORLEN planuje stać się jednym z liderów w tym obszarze m.in. dzięki realizacji strategii ORLEN2030. Do 2030 na inwestycje w nowoczesną energetykę, w tym na projekty offshore wind Koncern przeznaczy 47 mld zł.