23.06.2022

Wydłużony czas naboru wniosków w konkursie NEON

NCBR i PKN ORLEN podjęły decyzję o wydłużeniu do 1 sierpnia czasu na składanie wniosków do 1. konkursu programu NEON w kategorii Biomasa by zapewnić jednostkom naukowym, zaabsorbowanym obecnie sesjami egzaminacyjnymi, komfort aplikowania. Jednocześnie na 6 lipca zaplanowano drugi InfoDay tego konkursu oferujący indywidualne konsultacje merytoryczne w Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN ORLEN w Płocku.

W odpowiedzi na sugestie spływające ze świata nauki Partnerzy programu NEON postanowili umożliwić potencjalnym wnioskodawcom spokojne złożenie wniosków po zakończeniu roku akademickiego, a także zachęcić jeszcze wahających się do aplikowania w konkursie.  W efekcie termin zakończenia naboru wniosków został przesunięty na 1 sierpnia do godz. 16.00.

W celu zapewnienia kandydatom na beneficjentów jak najlepszego dostępu do informacji PKN ORLEN i NCBR zorganizują też 6 lipca wyjątkowy InfoDay. Będzie on miał formułę hybrydową: stacjonarnie w Centrum  Badawczo-Rozwojowym w Płocku oraz on-line. Na tych, którzy zdecydują się przybyć do Płocka czekać będą eksperci PKN ORLEN gotowi zapewnić indywidualne konsultacje oraz krótka wycieczka po Centrum, gdzie w przyszłości mogą znaleźć kontynuację projekty wybrane w konkursie. Aby wziąć udział w InfoDay należy zarejestrować się poprzez adres mail: Justyna.Fijałkowska@orlen.pl lub Urszula.Sakowicz@ncbr.gov.pl wraz ze wskazaniem w treści informacji formy uczestnictwa (online/stacjonarnie) oraz zainteresowania konsultacją lub/i zwiedzaniem.

Konkurs obejmujący kategorię tematyczną „Biomasa” organizowany jest w celu pozyskania i rozwijania najlepszych polskich rozwiązań w trzech zagadnieniach tematycznych: Systemy produkcji i selekcji biomasy z wykorzystaniem offset CO2, Technologie produkcji biokomponentów zaawansowanych z wykorzystaniem surowców wskazanych w Aneksie IXA do dyrektywy RED II i prognozowanych zmian w zapisach dyrektywy RED III oraz Biologiczne i biochemiczne technologie otrzymywania wodoru.

Dokumentację konkursową można znaleźć na stronie internetowej NCBR - https://www.gov.pl/web/ncbr/neon--i-konkurs