24.10.2022

PKN ORLEN inwestuje w gospodarkę obiegu zamkniętego

PKN ORLEN konsekwentnie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które wzmocnią konkurencyjność biznesu, a jednocześnie będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Koncern realizuje nowatorski w skali kraju projekt „Blue Bridge”, który umożliwi ograniczenie o ok. 25 proc. poboru wody z Wisły, pozyskiwanej do procesów technologicznych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Wspólnie z partnerem w tym projekcie, Wodociągami Płockimi, PKN ORLEN podpisał list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, który zakłada powstanie instalacji uzdatniania ścieków z miejskiej oczyszczalni i ponowne ich wykorzystanie przez koncern. Inwestycja, która wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego, zostanie oddana do użytku w 2025 roku.

– Prowadzimy nowoczesny i zrównoważony biznes. Wykorzystujemy wszystkie szanse płynące z europejskich regulacji w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie ze strategią, skutecznie wdrażamy założenia gospodarki obiegu zamkniętego, realizując inwestycje, które wzmacniają naszą konkurencyjność z dbałością o środowisko naturalne. Innowacyjny projekt „Blue Bridge”, który będziemy rozwijać wspólnie z partnerami, umożliwi, poprzez ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków w naszych procesach technologicznych, ochronę zasobów wodnych, istotnie wpływając także na ich jakość – mówi Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.

Projekt „Blue Bridge” zakłada doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody i ponowne jej wykorzystanie w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku, oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Umożliwi to koncernowi zredukowanie o ok. 25 proc. poboru wody wiślanej, wykorzystywanej w procesach technologicznych.

Obecnie trwają prace nad koncepcją programowo-przestrzenną projektu, w ramach której  wykonywane są m.in. badania na stacji pilotażowej. Wyniki wraz z ich analizą będą podstawą do zaprojektowania instalacji uzdatniania oczyszczonych ścieków. Jednocześnie proces uzdatnienia ma zapewnić bezpieczne przetransportowanie odzyskanej wody do ujęcia koncernu.

- Zadaniem Wód Polskich jest nie tylko dbałość o bezpieczeństwo i stan zasobów wodnych w Polsce, ale również wspieranie pomysłów i innowacji w tym zakresie. Zasoby wodne w całej Unii Europejskiej  znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Do zmniejszenia dostępności wody słodkiej wynikającego z rozwoju miast i rolnictwa znacząco przyczyniają się w szczególności zmiana klimatu, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i susze.  Woda jest ograniczonym zasobem, a problem deficytu wody zaczyna dotyczyć już niektórych rejonów naszego kraju. Płock w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce, będzie posiadał zamknięty obieg wody. Projekt gospodarki obiegu zamkniętego wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu, a korzyści z jego realizacji są oczywiste  – mówi
Krzysztof Woś, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

PKN ORLEN, Wodociągi Płockie oraz PGW Wody Polskie realizują długoterminowe strategie, których jednym z priorytetów jest rozwój gospodarki wodnej oraz wodno-ściekowej w oparciu o technologie ograniczające pobór wody.

- Mamy satysfakcję, że wspólnie z naszymi parterami możemy prowadzić działania przyczyniające się do ochrony wód. Wisła jest cennym źródłem wody, którą wykorzystujemy w naszym mieście jako wodę pitną, element rekreacji, czy na potrzeby przemysłu. Innowacyjny projekt realizowany wspólnie z PKN ORLEN to przykład, jak można połączyć biznes z ochroną środowiska. Mamy nadzieję, że inne miasta i firmy będą podążały naszym śladem. Środowisko naturalne i zasoby wodne to  bezcenne dobro, o które powinniśmy dbać dla nas i przyszłych pokoleń – mówi
Andrzej Wiśniewski, Prezes Wodociągów Płockich.

Zrealizowanie projektu „Blue Bridge” przyczyni się również do poprawy bioróżnorodności i atrakcyjności terenów nad Wisłą oraz obniżenia śladu wodnego i środowiskowego w Płocku.