05.08.2022

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2021

Grupa ORLEN opublikowała Raport Zintegrowany online podsumowujący działalność w 2021 roku. Jest to nowoczesne narzędzie komunikacji firmy z rynkiem, które wychodzi naprzeciw nowym regulacjom w zakresie prezentacji danych finansowych i niefinansowych. Nagrody w konkursie „The Best Annual Report” niejednokrotnie potwierdziły, że Grupa ORLEN spełniania najwyższe globalne standardy raportowania. W tegorocznym wydaniu raportu zostały zaprezentowane rezultaty, potwierdzające rolę Grupy ORLEN jako lidera transformacji energetycznej, nie tylko w Polsce, ale całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Niezmiennie dbamy o to, aby interesariusze mieli pełną świadomość realizowanych przez nas projektów. W 2021 roku zrealizowaliśmy i kontynuowaliśmy inwestycje oraz procesy akwizycyjne, kluczowe dla dalszego dynamicznego rozwoju koncernu, a także wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Skutecznie realizowaliśmy założenia strategii ORLEN2030 i, rozwijając i jednocześnie wykorzystując potencjał wszystkich spółek z Grupy. Umiejętnie łączymy działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju, a nasze raportowanie w tym obszarze niezmiennie docenia rynek i eksperci – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W raporcie zawarte zostały wszystkie kluczowe kategorie informacji dla interesariuszy Grupy ORLEN. Przedstawiono w nim również proces budowy wartości, zarządzania ryzykami biznesowymi i niefinansowymi oraz pokazujemy w jaki sposób analizowane są trendy makroekonomiczne i najnowsze regulacje. Jednym z istotnych elementów raportu jest sekcja poświęcona analizie perspektyw rozwoju grupy, uwzględniająca otoczenie rynkowe i sytuację geopolityczną.

W raporcie zaprezentowane zostały także informacje dotyczące podejścia do kwestii ESG. Opisy kluczowych projektów Grupy ORLEN zostały uzupełnione o wskaźniki w ramach obszarów: klimat, środowisko, odpowiedzialność społeczna, kapitał ludzki, bezpieczeństwo oraz zarządzanie.

Raport informuje też o konkretnych działaniach ukierunkowanych na realizację celów zrównoważonego rozwoju. Dane z zakresu ESG zostały przygotowane w oparciu o międzynarodowy standard ujawniania informacji pozafinansowych – GRI Standards – i są poddawane niezależnej weryfikacji. Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami Komisji Europejskiej w raporcie zostały przedstawione także informacje dotyczące udziału procentowego działalności, kwalifikującej się do systematyki Taksonomii UE w łącznym obrocie, kapitale oraz wydatkach operacyjnych Grupy ORLEN. Aby w coraz większym zakresie spełniać wytyczne Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Grupa ORLEN podejmuje działania, prowadzące do zwiększenia jawności informacji dotyczących klimatu. Zakres informacji zawartych w raporcie odnosi się do oczekiwań formułowanych w międzynarodowych ratingach ESG.

Analizę danych zawartych w raporcie ułatwiają interaktywne narzędzia, m.in. centrum tabel i wykresów, multimediów i dokumentów, interaktywny słownik pojęć finansowych i branżowych, czy przewodnik po raporcie. Raport zawiera m.in. interaktywne mapy rynków eksportowych, a także liczne infografiki przybliżające m.in. proces budowy wartości i model biznesowy Grupy.

PKN ORLEN, jako partner Programu Dostępność Plus, ponownie wprowadził w raporcie udogodnienie w postaci syntezatora mowy. Ponadto, dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom, tekst raportu może zostać powiększony oraz wyświetlony w wersji o podwyższonym kontraście.

Wersja online Raportu Zintegrowanego dostępna jest pod adresem:
https://raportzintegrowany2021.orlen.pl/