30.05.2023

Grupa ORLEN zwiększa potencjał wydobywczy w Norwegii

PGNiG Upstream Norway, spółka z Grupy ORLEN, nabyła udziały w dwóch złożach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Transakcja wpisuje się w strategiczny cel koncernu, jakim jest wzrost poziomu własnego wydobycia gazu ziemnego, co przyczyni się do zwiększenia niezależności i bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

– Grupa ORLEN jest dziś jednym z największych graczy, jeśli chodzi o poszukiwania i wydobycie ropy oraz gazu ziemnego w Norwegii. Silna pozycja w połączeniu z kompetencjami umożliwia nam  efektywne zarządzanie portfelem koncesji, a tym samym skuteczną realizację strategicznego celu, jakim jest dwukrotne zwiększenie produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W ten sposób będziemy mogli zapewnić zdywersyfikowane, stabilne dostawy tego surowca do naszych odbiorców w oparciu o gaz pochodzący z naszego własnego wydobycia za granicą – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Na mocy umowy zawartej ze Sval Energi AS, PGNiG Upstream Norway nabyło 10 proc. udziałów w koncesji PL211 CS, obejmującej złoża Adriana i Sabina. Koncesja położona jest na Morzu Norweskim, około 20 km na południowy zachód od obszaru wydobywczego Skarv, który stanowi główny ośrodek działalności Grupy ORLEN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nowe złoża zostaną podłączone do istniejącej w tym rejonie infrastruktury wydobywczej poprzez eksploatowane przez PGNiG Upstream Norway złoże Ærfugl, zlokalizowane w pobliżu Skarv. Zapewni to wyższą rentowność produkcji z nowo nabytych złóż, skróci czas i obniży koszty prac związanych z ich zagospodarowaniem, a dodatkowo pozwoli ograniczyć emisje dwutlenku węgla związane z tym procesem.

Adriana to złoże gazowo-kondensatowe podczas gdy Sabina zawiera ropę naftową i gaz. Złoża zostały odkryte w I kw. 2021 r., a ich łączne zasoby wydobywalne – według wstępnych szacunków – mogą wynosić od 38 do 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Potwierdzenie tych wolumenów będzie możliwe po wykonaniu odwiertu rozpoznawczego, co jest planowane na IV kw. 2023 roku. Partnerzy kocesyjni zakładają, że produkcja na złożu Adriana rozpocznie się w roku 2029 r., a na złożu Sabina w 2033 r. Dzięki temu PGNiG Upstream Norway będzie mógł zrekompensować naturalny spadek wydobycia z aktualnie eksploatowanych złóż.

Transakcja pomiędzy PGNiG Upstream Norway i Sval Energi wymaga jeszcze finalnej zgody ze strony norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii. Po jej zatwierdzeniu partnerami koncesyjnymi PGNiG Upstream Norway będą Wintershall DEA (40 proc. udziałów, operator), Petoro (35 proc. udziałów) oraz Aker BP (15 proc. udziałów).

Ogłoszona w I kwartale br. aktualizacja strategii Grupy ORLEN, zakłada zwiększenie wydobycia własnego gazu ziemnego w kraju i za granicą do ok. 12 mld m sześc. w roku 2030. Połowa wolumenu ma pochodzić ze złóż zlokalizowanych na Norweskim Szelfie Kontynetalnym, co zostanie osiągnięte dzięki inwestycjom, na które PGNiG Upstream Norway zamierza wydać ok. 3 mld dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Gaz ziemny, który Grupa ORLEN pozyskuje ze złóż w Norwegii, jest przesyłany do Polski poprzez gazociąg Baltic Pipe, który został uruchomiony w IV kwartale 2022 roku. Systematycznie zwiększając wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, Grupa ORLEN w istotnym stopniu przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

W efekcie zrealizowanych w ubiegłym roku przejęć Grupy LOTOS i PGNiG, ORLEN stał się właścicielem dwóch spółek prowadzących wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynetalnym: PGNiG Upstream Norway oraz LOTOS Exploration and Production Norge. Na początku maja ich działalność została zintegrowana w ramach PGNiG Upstream Norway. Uzyskane w wyniku konsolidacji synergie zwiększą efektywność działalności Grupy ORLEN w segmencie upstream a tym samym przyczynią się do realizacji strategicznych celów koncernu w tym obszarze.

Łączne zasoby ropy i gazu, którymi dysponuje PGNiG Upstream Norway, to 346,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Spółka eksploatuje 17 złóż, z których wydobywa ok. 88 tys. baryłek ekwiwalentu dziennie. Po sfinalizowaniu nabycia udziałów w koncesji PL211 CS, Grupa ORLEN będzie posiadała udziały w 99 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynetalnym.