22.11.2023

ORLEN i GAZ-SYSTEM będą współpracować przy projektach związanych z zagospodarowaniem dwutlenku węgla

ORLEN i Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. podpisali list intencyjny dotyczący podjęcia działań związanych z przygotowaniem warunków do wdrożenia technologii wychwytywania, przesyłu i sekwestracji CO2. W grę wchodzi m.in. transport rurociągami dwutlenku węgla z zakładów przemysłowych do miejsc magazynowania. Zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych jest szansą na zachowanie konkurencyjności w branżach, m.in. nawozowej, hutniczej i cementowej. Stanowi także istotny element dążenia do osiągniecia neutralności klimatycznej. 

List intencyjny podpisany przez ORLEN i Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przewiduje podjęcie współpracy w postaci koordynacji działań dotyczących między innymi opracowania i realizacji rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne wdrażanie w Polsce technologii wychwytywania, przesyłu i magazynowania dwutlenku węgla. Istotnym elementem tego procesu będzie zdefiniowanie zasad prowadzenia tego rodzaju działalności i w przyszłości stworzenie warunków do transportu rurociągami dwutlenku węgla z miejsc jego produkcji i wychwytu do miejsc magazynowania.

Wdrożenie technologii wychwytywania, magazynowania i zagospodarowania dwutlenku węgla jest niezbędnym elementem transformacji krajowej gospodarki. Dla firm, które z powodów technologicznych, nie są w stanie wyeliminować emisji CO2, to jedyna możliwość ograniczenia ich śladu węglowego. Dlatego ORLEN buduje silne kompetencje, które pozwolą w ciągu kilku lat zaoferować usługi związane z zagospodarowaniem dwutlenku węgla m.in.: dla branży chemicznej, cementowni oraz hut stali. Porozumienie pomiędzy ORLEN i GAZ-SYSTEM to ważny krok w kierunku wypracowania rozwiązań wspierających rozwój tej działalności w Polsce – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Współpraca pomiędzy ORLEN i GAZ-SYSTEM jest wyrazem wspólnych działań spółek Skarbu Państwa na rzecz transformacji energetycznej Polski i Europy.

***

Informacje dodatkowe nt. działań ORLEN w zakresie rozwoju wychwytu, przesyłu i magazynowania CO2

Strategia ORLEN zakłada, że do 2030 roku Koncern będzie miał możliwość zagospodarowania około 3 mln ton dwutlenku węgla rocznie, w ramach własnych emisji i usługi komercyjnej. Jednym z elementów realizacji tego planu jest planowana budowa terminalu CO2 nad Bałtykiem, który byłby wykorzystywany zarówno na potrzeby Grupy, jak i klientów zewnętrznych. Dwutlenek węgla byłby dostarczany do terminala z zakładów przemysłowych w centralnej i północnej części kraju, a stamtąd przewożony do miejsc sekwestracji pod dnem morza. Początkowo transport do terminala będzie realizowany koleją, ale docelowym rozwiązaniem jest budowa rurociągu przesyłającego CO2.

Terminal CO2 nad Bałtykiem jest częścią szerszej inicjatywy o nazwie ECO2CEE, której celem jest rozwój infrastruktury dla transportu dwutlenku węgla w Europie Środkowej. Inicjatywa została wpisana na 5. listę Projektów Wspólnego Zainteresowania UE (Projects of Common Interest) obejmujących projekty infrastrukturalne kluczowe z punktu widzenia polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej. ECO2CEE obecnie ubiega się o wpisanie na kolejną listę projektów PCI.

Współpraca pomiędzy ORLEN i GAZ SYSTEM to inicjatywa , której celem jest rozwój usługi zarządzania emisjami. We wrześniu PGNiG Upstream Norway z Grupy ORLEN podpisało porozumienie z norweskim Horisont Energi AS, właścicielem koncesji na złożu Polaris na Morzu Barentsa, w którym może być magazynowany dwutlenek węgla. Pojemność złoża Polaris jest szacowana łącznie na ok. 100 milionów ton dwutlenku węgla, co umożliwi prowadzenie działalności magazynowej przez 12-25 lat. Porozumienie zakłada, że PGNiG Upstream Norway obejmie do 50 proc. udziałów w koncesji i będzie jej operatorem. Doświadczenie zdobyte przy realizacji projektu Polaris będą mogły być wykorzystane przy świadczeniu komercyjnego sekwestrowania CO2 w Polsce.