27.09.2023

Ruszyła rejestracja na konferencję naukową ORLEN poświęconą katalizie

Prawie 30 prelegentów i panelistów w ciągu dwóch dni będzie dyskutować o najnowszych osiągnięciach naukowych i ich zastosowaniu w dziedzinie katalizy. A wszystko to podczas  3. Naukowej Konferencji Tematycznej ORLEN „Kataliza – teraźniejszość i przyszłość”. Wydarzenie odbędzie się 19 i 20 października w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Właśnie uruchomiona została rejestracja on-line na to spotkanie.

Mimo, że zjawisko katalizy jest powszechnie wykorzystywane w przemyśle do przyspieszenia reakcji chemicznych, intensywne badania w tej dziedzinie przynoszą nowe odkrycia i rozwiązania, których wdrożenie umożliwi efektywną transformację gospodarki w kierunku neutralności emisyjnej. To niezwykle szeroka dziedzina i bardzo ważna dla ORLENU, ponieważ katalizatory są niezbędnym elementem procesów produkcyjnych. 

W trakcie konferencji naukowo-technicznej ORLEN, o najnowszych odkryciach w dziedzinie katalizy będą rozmawiali przedstawiciele takich instytucji naukowych jak:  Los Alamos National Laboratory, Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Uniwersytet Jagielloński, Technical University of Ostrava, Uniwersytet Wrocławski, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, a także instytut badawczy ORLEN UniCRE a.s.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny na temat „Współpraca nauki z przemysłem — ograniczenia, perspektywy, wyzwania”. Udział w nim wezmą przedstawiciele przemysłu, nauki, ośrodków innowacji i transferu technologii oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wręczone zostaną również nagrody Prezesa Zarządu ORLEN za najlepszą pracę badawczą. 

Konferencja będzie miała formułę hybrydową — możliwe będzie uczestnictwo stacjonarne oraz poprzez transmisję on-line. Na wydarzenie zarejestrować się można poprzez stronę: www.kataliza-orlen.com. Liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny, a jej głównym celem jest dzielenie się wiedzą i inicjowanie dyskusji w temacie istotnym dla nauki i różnych branż przemysłu.