02.02.2024

Michał Róg złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu ORLEN

Pan Michał Róg, Członek Zarządu ORLEN ds. Handlu i Logistyki, złożył rezygnację z zajmowanej funkcji. W czasie, kiedy ją sprawował, ORLEN zdecydowanie wzmocnił swoje kompetencje w obszarze handlu ropą i jej produktami, co przełożyło się na zwiększenie bezpieczeństwa surowcowo-paliwowego kraju.

W konsekwencji dynamicznego rozwoju Spółki w ostatnich latach, ORLEN zdecydowanie zwiększył swoją obecność na międzynarodowych rynkach surowcowo-paliwowych. Pan Michał Róg odpowiadał między innymi za rozwój stacji paliwowych Spółki. Tylko w okresie ostatniego roku sieć ORLEN za granicą powiększyła się o ok. 30 proc., do ponad 1500 placówek. To efekt przejęcia kolejnych stacji w Niemczech, na Słowacji i na Węgrzech a przede wszystkim wejścia na nowy rynek austriacki, gdzie ORLEN jest obecnie trzecim największym operatorem. Austria to szósty zagraniczny rynek, na którym działa sieć detaliczna ORLEN.

Pan Michał Róg był Członkiem Zarządu ORLEN od 1 września 2018 roku. Sprawował nadzór nad obszarami m.in. handlu ropą naftową, handlu hurtowego produktami rafineryjnymi i petrochemicznymi, logistyki, sprzedaży detalicznej oraz elektromobilności. W ramach swoich obowiązków nadzorował ponad 30 spółek zależnych handlowo-logistycznych w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Wcześniej Pan Michał Róg był m.in. Członkiem Zarządu ds. Handlowych ORLEN OIL oraz Członkiem Zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach w Czechach. Pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej Energa S.A, a obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ORLEN Synthos Green Energy.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ukończył Program Executive MBA organizowany przez Politechnikę Krakowską i Central Connecticut State University.