15.02.2024

Ruszył konkurs na Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu ORLEN 

Rada Nadzorcza ORLEN ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu ORLEN. Zainteresowani kandydaci swoje zgłoszenia mogą składać do 1 marca do godz. 15.00, a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami zaplanowano w terminie 11-15 marca br.

Ogłoszenia opublikowane przez spółkę 14 lutego br. dotyczą wyboru na stanowiska Prezesa, Wiceprezesa ds. Finansowych, Wiceprezesa ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju, Członka Zarządu ds. Korporacyjnych, Członka Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Logistyki, Członka Zarządu ds. Upstream, Członka Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej, Członka Zarządu ds. Produkcji oraz Członka Zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej.

Rada Nadzorcza, ogłaszając postępowania kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie ORLEN, podała warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na poszczególne pozycje. W przypadku Prezesa Zarządu to m.in. co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, specjalistyczna wiedza o działalności spółki oraz doświadczenie w zakresie funkcji, do sprawowania której kandydat aplikuje, a także biegła znajomość języka angielskiego czy umiejętności organizatorskie.

Szczegółowe wymagania dla poszczególnych stanowisk, a także opis tego, w jaki sposób kandydaci powinni składać swoje aplikacje, są dostępne na stronie orlen.pl