O firmie

Organy i struktura spółki

Dokumenty korporacyjne

Kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę badawczą

ORLEN, w ramach wspierania inicjatyw naukowych, ponownie ogłosił konkurs na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz ORLEN S.A.”. Konkurs jest przeznaczony dla pracowników jednostek naukowych działających w Polsce. Finaliści konkursu otrzymają nagrody przyznane przez prezesa zarządu spółki. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 sierpnia, a laureatów poznamy w drugiej połowie października.

Celem konkursu jest popularyzacja najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. ORLEN chce także motywować do współpracy, aby stworzyć nowoczesne rozwiązania. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na rzecz ORLEN przez pracowników jednostek naukowych, zakończone i odebrane przez ORLEN z wynikiem pozytywnym od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

W konkursie uwzględniane będą prace prowadzone na zlecenie ORLENU, jak również te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę 20 000 zł. Autorowi drugiej najlepszej pracy przypadnie wyróżnienie w wysokości 16 000 zł, a miejsce trzecie zostanie nagrodzone kwotą 12 000 zł. Spółka przewiduje także przyznanie dodatkowych wyróżnień dla uczestników konkursu do 6000 zł oraz nagrody specjalnej za szczególny wkład w rozwój ORLENU w wysokości nagrody I stopnia.

Komisja konkursowa składająca się z ekspertów ORLENU oceni zgłoszenia do konkursu oraz wyłoni zwycięzców przez głosowanie.

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu określone są w regulaminie, który jest dostępny w siedzibie ORLEN oraz do pobrania: