O firmie

Organy i struktura spółki

Dokumenty korporacyjne

Konkurs dla pracowników jednostek naukowych działających w Polsce

ORLEN S.A., w ramach wspierania inicjatyw naukowych, ogłosił konkurs dla pracowników jednostek naukowych działających w Polsce. Laureaci otrzymają nagrody za „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz ORLEN S.A.”, przyznane przez Prezesa Zarządu Spółki. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 sierpnia br., a laureatów poznamy w pierwszej połowie października br.

Głównym celem konkursu jest propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na rzecz ORLEN S.A. przez pracowników jednostek naukowych, zakończone i odebrane przez ORLEN S.A. z wynikiem pozytywnym w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca br. Pod uwagę będą brane zarówno prace prowadzone na zlecenie ORLEN S.A., jak również te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych. Zwycięzca, za najlepszą pracę badawczą otrzyma 20 000 złotych. Autorowi drugiej najlepszej pracy przypadnie wyróżnienie w wysokości 16 000 zł, a miejsce trzecie zostanie nagrodzone kwotą 12 000 zł. Spółka nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień dla uczestników konkursu do wysokości 6 000. zł oraz nagrody specjalnej za szczególny wkład w rozwój na rzecz ORLEN S.A. w wysokości równoważnej nagrodzie I stopnia.

Oceny zgłoszonych do Konkursu prac oraz zgłoszeń do nagrody specjalnej dokona w drodze głosowania Komisja Konkursowa, składająca się z ekspertów ORLEN S.A.