O firmie

Organy i struktura spółki

Informacja Rady Nadzorczej ORLEN S.A

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 14 lutego 2024 roku o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w Zarządzie ORLEN S.A., Rada Nadzorcza ORLEN S.A. informuje, że w postępowaniu kwalifikacyjnym zmierzającym do powołania 9 członków lub członkiń Zarządu Orlen S.A. w wyznaczonym terminie (do 1.03.2024 r. do godz. 15.00) wpłynęło 260 zgłoszeń kandydatów i kandydatek. 

Zgłoszenia będą obecnie analizowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, który 7.03.2024 r., po zbadaniu zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym, przygotuje dla Rady Nadzorczej listę kandydatów i kandydatek na poszczególne stanowiska w Zarządzie, którzy zaproszeni zostaną na spotkania z zespołami Rady Nadzorczej w dniach 11-16.03.2024 r. W tygodniu następującym po dniu 18.03.2024 r. Rada Nadzorcza dokona wyboru członków/członkiń Zarządu ORLEN S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN S.A. Wojciech Popiołek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ORLEN S.A., Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ORLEN S.A. Michał Gajdus 


Dokumenty korporacyjne