06.03.2024

ORLEN z wysoką oceną ratingową od Agencji Fitch Ratings

ORLEN konsekwentnie umacnia swoją pozycję finansową i wiarygodność wśród inwestorów. Potwierdza to Agencja Fitch Ratings, która utrzymała długoterminowy rating koncernu na poziomie „BBB+” z perspektywą stabilną. Agencja wskazuje przede wszystkim na korzyści płynące z konsekwentnej dywersyfikacji i zwiększania skali działalności, a także utrzymywania solidnych i stabilnych fundamentów finansowych.

Agencja podkreśliła, że profil kredytowy spółki jest wspierany przez dużą skalę działalności operacyjnej ORLEN, silną dywersyfikację obszarów działania, obecność w sektorze energii i gazu, co sprzyja stabilnym przepływom finansowym. Dokonując oceny agencja wzięła również pod uwagę dodatkowy wzrost kosztów w 2024 r. oraz zaplanowane wydatki inwestycyjne.

Agencja wskazała, że wartość prognozowanych przez nią wskaźników finansowych (m.in. EBITDA/dźwignia finansowa) w kolejnych latach 2026 i 2027, na skutek wysokich wydatków inwestycyjnych, może znacznie wzrosnąć, ale spółka ma odpowiednie narzędzia (obligacje hybrydowe, finansowanie w formule project finance), żeby przeciwdziałać ich przekroczeniu. Dodatkowo podkreśliła, że zmiany w Zarządzie spółki mogą wpłynąć na rewizję strategii koncernu, w tym również jej planów inwestycyjnych.