08-05-2018

Informacja o ogłoszeniu Zapytania ofertowego nr PKN/2/001358/18

W związku z realizowanym projektem badawczym pn. "Opracowanie technologii procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi jako potencjalne źródło biokomponentów dla oleju napędowego” akronim CO-BIO, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, PKN ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na realizację dostaw certyfikowanego oleju rzepakowego spełniającego Kryteria Zrównoważonego Rozwoju.

Wszelki informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobów i terminu składania oferty oraz innych informacji dotyczących zapytania znajdują się w załączonych dokumentach. ​