07.06.2018

Informacja o wynikach postępowania ofertowego

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/001269/18 dotyczącego: Przechowanie i nadzór w okresie od 4 miesięcy do 20 miesięcy 60 próbników metalowych o pojemności 3,8 litra wypełnionych benzyną w komorze klimatycznej, analogicznym urządzeniu lub pomieszczeniu utrzymującym temperaturę w przedziale (+) 22°C - 27°C, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrał: Przemysłowy Instytut Motoryzacji NIP: 525-00-08-821.

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z realizacją projektu badawczego pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej” (dalej: Projekt), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.