24-04-2017

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/199/2017 dotyczącego „Wyboru Wykonawcy usług badawczych, prac eksperymentalno - rozwojowych oraz pokrewnych usług doradczych w zakresie wsparcia Zamawiającego w procesie opracowywania technologii procesu hydrorafinacji mieszanek frakcji naftowych z olejami roślinnymi”, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę prac wybrał Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie.