12-04-2017

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr PKN/199/2017

W związku z planowanym do realizacji projektem badawczym, w stosunku do którego PKN ORLEN zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PKN ORLEN ogłasza nabór ofert na: „Wykonanie usług badawczych, prac eksperymentalno-rozwojowych oraz pokrewnych usług doradczych w zakresie wsparcia PKN ORLEN w procesie opracowywania technologii procesu hydrorafinacji mieszanek frakcji naftowych z olejami roślinnymi”.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobów i terminu składania oferty oraz innych informacji dotyczących zapytania znajdują się w załączonych dokumentach.