21-08-2018

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr PKN/2/001358/18

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/001358/18 na realizację dostaw certyfikowanego oleju rzepakowego spełniającego Kryteria Zrównoważonego Rozwoju, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Dostawcę wybrał: ADM International Sarl, NIP: CHE-113.903.886

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z realizacją projektu badawczego pn. „Opracowanie technologii procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi jako potencjalne źródło biokomponentów dla oleju napędowego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.