23.01.2019

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr PKN/2/003075/18

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/003075/18 na wykonanie usług badawczych polegających na przeprowadzeniu testów na hamowni podwoziowej dla oleju napędowego zawierającego jako jeden z komponentów hydrorafinat z procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi (biowęglowodory) oraz paliw odniesienia, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Dostawcę wybrał: Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o. o., NIP: 5472013159.

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z realizacją projektu badawczego pn. „Opracowanie technologii procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi jako potencjalne źródło biokomponentów dla oleju napędowego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.