19-12-2017

Rozwój technologii procesu współuwodornienia

PKN ORLEN S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Opracowanie technologii procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi jako potencjalne źródło biokomponentów dla oleju napędowego.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej w skali co najmniej kraju technologii współuwodornienia frakcji ropopochodnych z olejami roślinnymi lub tłuszczami zwierzęcymi pozwalającej na otrzymywanie produktu zawierającego wysokiej jakości biokomponent.

PKN ORLEN S.A. po wdrożeniu technologii planuje wykorzystać otrzymywany produkt na potrzeby rozliczania Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli obliga zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie.

Wartość projektu: 8 771 835,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 726 228,83 PLN