16.08.2021

Rozwój technologii produkcji benzyny silnikowej przeznaczonej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych

PKN ORLEN S.A. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo-produktowej.

Głównym celem projektu był rozwój technologii produkcji benzyny silnikowej przeznaczonej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. W szczególności dotyczył opracowania metodyki prognozowania i monitorowania jakości jak również technologii produkcji benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Projekt swoim zakresem obejmował także opracowanie technologii wytwarzania benzyny motorowej wykorzystującej benzynę bazową po długoterminowym magazynowaniu w kawernach solnych.

Wartość projektu: 1 491 084,27 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 945 959,07 PLN