14-02-2018

Informacja o ogłoszeniu zapytania o informację nr ZR/WAW/87/2018 z dnia 14.02.2018

W związku z realizowanym projektem badawczym pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej” (dalej: Projekt), współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, PKN ORLEN chciałby pozyskać informację rynkową o warunkach handlowych związanych z przechowaniem i nadzorem w okresie co najmniej 4 miesięcy (z możliwością wydłużenia okresu do 20 miesięcy) 60 próbników metalowych o pojemności 3,8 litra wypełnionych benzyną w komorze klimatycznej, analogicznym urządzeniu lub pomieszczeniu utrzymującym temperaturę w przedziale (+) 22°C - 27°C.

Wszelki informacje dotyczące zapytania o informację znajdują się w załączonych dokumentach.