10-10-2017

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr PKN/2/003176/17

W związku z realizowanym projektem badawczym pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, PKN ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na: Przechowanie i nadzór w okresie co najmniej 4 miesięcy (z możliwością wydłużenia okresu do 8 miesięcy) 12 próbników metalowych o pojemności 3,8 litra wypełnionych benzyną w komorze klimatycznej, analogicznym urządzeniu lub pomieszczeniu utrzymującym temperaturę w przedziale (+) 22°C - 27°C.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobów i terminu składania oferty oraz innych informacji dotyczących zapytania znajdują się w załączonych dokumentach.