15-02-2017

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr RR/82/2017 z dnia 15.02.2017

W związku z realizowanym projektem badawczym pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, PKN ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na wykonawcę prac związanych ze wsparciem PKN ORLEN S.A. przy realizacji projektu badawczo-rozwojowego wykonywanych na podstawie umowy zlecenia.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobów i terminu składania oferty oraz innych informacji dotyczących zapytania znajdują się w załączonych dokumentach.