30.10.2019

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr PKN/2/00003829/19 z dnia 30.10.2019

W związku z realizowanym projektem badawczym pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, PKN ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na wykonawcę Badanie wpływu soli i solanki na zmiany jakości benzyn silnikowych.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobów i terminu składania oferty oraz innych informacji dotyczących zapytania znajdują się w załączonych dokumentach.