24-01-2017

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr PKN/2/000072/17

Niniejszym informujemy o zmianie terminu składania ofert (z dnia 25.01.2017r. godzina 16.00 na 27.01.2017r. godzina 18.00) w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr PKN/2/000072/17 na Wykonanie, sprzedaż i dostawa próbników metalowych z podstawami o pojemności 3,8L do symulacji kawerny solnej oraz automatycznych urządzeń do obracania próbnika metalowego o pojemności 3,8L do symulacji kawerny solnej z dnia 17.01.2017 r.

Wiążące oferty należy złożyć w terminie do 27.01.2017 roku do godziny 18.00.

Pozostałe zapisy dokumentacji Zapytania ofertowego nr PKN/2/000072/17 pozostają bez zmian.