19-12-2017

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr PKN/2/002476/17 oraz pytaniach i odpowiedziach dot. postępowania

Niniejszym informujemy o zmianie terminu składania ofert (z dnia 08.08.2017r. godzina 16.00 na 16.08.2017r. godzina 16.00) w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr PKN/2/002476/17 na Zakup wraz dostawą 1 szt. komory klimatycznej do przechowywania paliw w zadanym zakresie temperatur (postępowanie z dnia 24.07.2017 r.).

Wiążące oferty należy złożyć w terminie do 16.08.2017 roku do godziny 16.00.

Informujemy także o udzielonych odpowiedziach na zadawane przez oferentów pytania, które można znaleźć na platformie zakupowej PKN ORLEN S.A. – CONNECT w ramach przedmiotowego postępowania ofertowego oraz na portalu Baza Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045680​). Zamawiający na bieżąco będzie aktualizował listę pytań i odpowiedzi w ww. lokalizacjach.