07-03-2017

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr PKN/2/000361/17

Niniejszym, działając na podstawie rozdziału XV pkt. 3 ppkt. b zapytania ofertowego nr PKN/2/000361/17, informujemy o unieważnieniu ww. zapytania ofertowego bez podania przyczyny.