18.11.2019

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr PKN/2/004084/19 z dnia 18.11.2019

Działając w oparciu o zapisy rozdziału XVII punkt 4.b zapytania ofertowego nr PKN/2/00003829/19 z dnia 30.10.2019 na wykonawcę Badania wpływu soli i solanki na zmiany jakości benzyn silnikowych, niniejszym Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.