01-03-2018

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr PKN/2/002476/17

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/002476/17 na: Wykonanie, sprzedaż, dostawę, posadowienie i podłączenie 1 szt. komory klimatycznej do przechowywania paliw w zadanym zakresie temperatur, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrał: Dawsonrentals Polska Sp. z o.o., NIP: 5272366226. 

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z realizacją projektu badawczego pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny bazowej kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej” (dalej: Projekt), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.​