11-08-2017

Informacja o zmianie warunków zapytania ofertowego nr PKN/2/002476/17 na wykonanie, sprzedaż, dostawę, posadowienie i podłączenie 1 szt. komory klimatycznej do przechowywania paliw w zadanym zakresie temperatur z dnia 24.07.2017

Niniejszym informujemy o zmianie warunków zapytania ofertowego nr PKN/2/002476/17 z dnia 24.07.2017 na wykonanie, sprzedaż, dostawę, posadowienie i podłączenie 1 szt. komory klimatycznej do przechowywania paliw w zadanym zakresie temperatur oraz o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach ww. postępowania do dnia 23.08.2017 r. do godziny 16.00.

Wszelkie, aktualne informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobów i terminu składania oferty oraz innych informacji dotyczących zapytania znajdują się w załączonych dokumentach.

Niniejsze postępowanie pozostaje w związku z realizowanym projektem badawczym pn. „Metodyka prognozowania i monitorowania jakości benzyny kierowanej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. Technologia produkcji benzyny bazowej i wytwarzania finalnej benzyny motorowej, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo – produktowej”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, PKN ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na wykonanie, sprzedaż, dostawę, posadowienie i podłączenie 1 szt. komory klimatycznej do przechowywania paliw w zadanym zakresie temperatur.