05.04.2022

Monitoring korozji ogólnej i nawodorowania z wykorzystaniem zintegrowanego systemu dualnych czujników korozji

PKN ORLEN S.A. zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Monitoring korozji ogólnej i nawodorowania z wykorzystaniem zintegrowanego systemu dualnych czujników korozji.

Efektem realizacji projektu jest wdrożenie w działalności PKN ORLEN zintegrowanego systemu monitorowania procesu korozji i uwodornienia w czasie rzeczywistym (on-line). Dualne czujniki pozwalają na jednoczesną ocenę szybkości korozji równomiernej (ogólnej), podatności na pękanie korozyjne oraz kruchość wodorową poprzez ciągły pomiar stężenia wodoru (korozja wodorowa).

Opracowana technologia jest rozwiązaniem innowacyjnym na skalę światową, obecnie nie istnieją komercyjne systemy dualnych czujników korozji, które łączyłyby funkcje monitoringu korozji ogólnej oraz kruchości wodorowej.

Pomiar korozji ogólnej i nawodorowania w czasie rzeczywistym umożliwia szybkie reagowanie na bieżące wahania poziomu zagrożenia korozyjnego przyczyniając się do podniesienia bezpieczeństwa procesowego poprzez minimalizację zdarzeń awaryjnych wywołanych korozją, jak również lepszą ocenę i optymalizację ilości dozowanych środków antykorozyjnych.

Wartość projektu: 2 750 759,11 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 537 780,83 PLN