19-12-2017

Opracowanie systemu dualnych czujników korozji

PKN ORLEN S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Monitoring korozji ogólnej i nawodorowania z wykorzystaniem zintegrowanego systemu dualnych czujników korozji.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie w działalności PKN ORLEN zintegrowanego systemu monitorowania procesu korozji i uwodornienia w czasie rzeczywistym (on-line). Dualne czujniki pozwolą na jednoczesną ocenę szybkości korozji równomiernej (ogólnej) i podatności na pękanie korozyjne oraz kruchość wodorową poprzez ciągły pomiar stężenia wodoru (korozja wodorowa).

Proponowana technologia jest rozwiązaniem innowacyjnym na skalę światową, obecnie nie istnieją komercyjne systemy dualnych czujników korozji, które łączyłyby funkcje monitoringu korozji ogólnej oraz pomiaru stężenia wodoru.

Pomiar korozji ogólnej i nawodorowania w czasie rzeczywistym umożliwi szybkie reagowania na bieżące wahania poziomu zagrożenia korozyjnego przyczyniając się do podniesienia bezpieczeństwa procesowego poprzez minimalizację zdarzeń awaryjnych wywołanych korozją, jak również lepszą ocenę i optymalizację ilości dozowanych środków antykorozyjnych.

System dualnych czujników korozji posiada szeroki potencjał wdrożeniowy i będzie mógł znaleźć zastosowanie na wielu instalacjach produkcyjnych w GK PKN ORLEN.

Wartość projektu: 3 341 037,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 893 254,64 PLN