30.09.2021

Kick-off projektu VETNI

We wrześniu 2021 r. rozpoczęły się prace w ramach projektu VETNI. Oficjalną inaugurację – kick-off – projektu zorganizowano w Jaśle. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele konsorcjum: PKN ORLEN, Instytut Energetyki oraz Akademia Górniczo-Hutnicza.

Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem planu działań, w ramach którego omówiono sposób realizacji poszczególnych celów projektu. Określono również harmonogram prac oraz dokładne terminy osiągnięcia kamieni milowych.

Podczas spotkania zdefiniowano role i zadania poszczególnych członków zespołu. Zostały ustalone kwestie związane z zarządzaniem projektem, takie jak: kontrola jakości, monitorowanie postępu prac, raportowanie wyników oraz zasady komunikacji wewnętrznej.

Ważnym elementem kick-off było również przedstawienie środowiska pracy, czyli narzędzi i oprogramowania, które będą wykorzystywane podczas realizacji projektu. Dodatkowo przedyskutowano wszelkie pytania i wątpliwości oraz omówiono oczekiwania konsorcjantów.

Spotkanie zakończyło się zapewnieniem przez członków zespołu, że wszyscy mają jasny plan i cele, które będą realizować do końca 2023 r.