22.06.2022

VETNI na V Forum Wizja Rozwoju

Projekt VETNI był przedstawiany w trakcie wydarzenia V Forum Wizja Rozwoju –największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce, które odbyło się w dniach 20-21 czerwca 2022 r. w Gdyni.

W panelach tematycznych uczestniczyły osoby zaangażowane w realizację projektu: Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji PKN ORLEN; Marek Laskowski, Szef Biura Innowacji PKN ORLEN; Janusz Wijtiwiak, Koordynator ds. Innowacji PKN ORLEN; Emilia Berska, Szef Biura Pozyskiwania Funduszy na Innowacje PKN ORLEN.

Piąta edycja Forum Wizja Rozwoju, które odbyło się pod patronatem Premiera RP Mateusza Morawieckiego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas Forum były poruszone tematy największych wyzwań stojących przed polską gospodarką, m.in. związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, MEW, gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. Forum Wizja Rozwoju to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Udział w konferencji umożliwił wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych, a w tym projektu VETNI.