19.12.2022

Projekt „Vetni”

Projekt „Vetni” jest realizowany przez PKN ORLEN S.A., w konsorcjum z Instytutem Energetyki oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Przedmiotem projektu jest opracowanie i konstrukcja innowacyjnego systemu wytwarzania wodoru w elektrolizerach stałotlenkowych (SOE), zasilanego energią elektryczną z OZE i pozwalającego na wysokosprawną produkcję wodoru (do 30% wyższa efektywność od obecnie dostępnych instalacji). Projekt jest współfinansowany ze środków z Funduszy Europejskich. 

Wartość projektu:          9 555 114,63 PLN 
Dofinansowanie:           7 804 534,52 PLN