19.12.2022

Projekt "Ekologiczne asfalty"

 PKN ORLEN S.A., w konsorcjum z Politechniką Gdańską, realizuje projekt „Ekologiczne asfalty”. Celem projektu jest opracowanie technologii, nadającej nawierzchni asfaltowej zdolność do częściowej redukcji zanieczyszczeń atmosferycznych.

Oczekiwana funkcjonalność zostanie uzyskana poprzez domieszanie innowacyjnego fotokatalizatora do lepiszcza asfaltowego, wytwarzanego na instalacjach rafineryjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków z Funduszy Europejskich.

Wartość projektu:  5 326 857,40 PLN
Dofinansowanie: 3 443 715,70 PLN