12.03.2021

Ogłoszenie zapytania o informację „Stanowisko laboratoryjne do badania oczyszczenia strumieni gazów z tlenu” nr PKN/2/003597/20

W związku z projektem “Biological routes for CO2 conversion into chemical building blocks”, który finansowany jest ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 76043, PKN ORLEN S.A. ogłaszana zapytanie o informację na zakup stanowiska laboratoryjnego do badania oczyszczenia strumieni gazów z tlenu.

Zatem, PKN ORELN S.A. zaprasza do składania ofert poprzez Platformę Zakupową CONNECT.

Numer zapytania o informację: PKN/2/003597/20.