26-09-2018

Ogłoszenie Zapytania Ofertowego „Zakup usługi poboru gazu”

W związku z projektem “Biological routes for CO2 conversion into chemical building blocks”, który finansowany jest ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 76043, PKN ORLEN S.A. ogłaszana nabór ofert na pobór próbek gazowych z dwóch emiterów zlokalizowanych przy wybranych jednostkach produkcyjnych. Zatem, PKN ORELN S.A. zaprasza do składania ofert poprzez Platformę Zakupową CONNECT https://connect.orlen.pl/​

Numer zapytania ofertowego PKN/2/002977/18.