21.09.2022

System wytwarzania wodoru oraz syntetycznego gazu ziemnego z funkcjonalnością w zakresie wytwarzania oraz magazynowania energii elektrycznej, Akronim: Hy-Chess, nr projektu: NTE-I/0001/2021-00

Projekt Hy-Chess „System wytwarzania wodoru oraz syntetycznego gazu ziemnego z funkcjonalnością w zakresie wytwarzania oraz magazynowania energii elektrycznej”, NTE-I/0001/2021-00 (z dnia 21.09.2022 r.), realizowany jest w Konsorcjum: ORLEN S.A. (LIDER), Politechnika Śląska (Konsorcjant), Instytut Technologii Paliw i Energii (Konsorcjant).

Projekt współfinansowany jest w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” – konkurs
nr I.

W ramach projektu zostanie zaprojektowany i wykonany prototyp w celu potwierdzenia funkcjonalności (TRL6) oraz przeskalowany do wersji demonstracyjnej (TRL8) innowacyjny system hybrydowy elektrolizy wody na potrzeby produkcji wodoru, wykorzystujący energię ze źródeł odnawialnych (wiatr lub fotowoltaika) wraz z magazynowaniem wodoru oraz jego dalszą konwersją do postaci syntetycznego gazu ziemnego (SNG), wytworzonego w procesie metanizacji z wykorzystaniem dwutlenku węgla (z wychwytu prowadzonego w przemyśle) i jego wprowadzaniem do sieci gazu ziemnego.

Budżet projektu (faza I-III)

Całkowity koszt realizacji projektu (wyd. kwalifikowany) 57 119 733,81 PLN
Całkowity koszt realizacji projektu ORLEN (wyd. kwalifikowany) 37 988 218,75 PLN
Całkowite dofinansowanie projektu 34 326 802,56 PLN
Dofinansowanie projektu ORLEN 15 195 287,50 PLN

Projekt realizowany etapowo:

  • faza I w okresie od 03.10.2022 r. do 30.06.2023 r.
  • faza II w okresie od 02.11.2023 r. do 31.10.2025 r.
  • faza III w okresie od 01.03.2026 r. do 28.02.2029 r.