16.04.2024

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego pod nazwą: „Dostawa instalacji do poboru i przygotowania próbek gazu dla testowania innowacyjnych czujników wodoru”

W związku z realizacją projektu „Niskotemperaturowe czujniki wodoru na bazie polikarbazolu i jego pochodnych”, akronim: HYDROSENS, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „M-ERA.NET3”, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie nr: M-ERA.NET3/2021/93/HYDROSENS/2022, ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na dostawę instalacji do poboru i przygotowania próbek gazu dla testowania innowacyjnych czujników wodoru.

ORLEN S.A. zaprasza do składania odpowiedzi poprzez Platformę Zakupową CONNECT.

Numer zapytania ofertowego: PKN/2/001431/24.