20.06.2024

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego pn.: „Zakup gazów referencyjnych do badania czujników wodorowych w środowisku przemysłowym dla potrzeb realizacji projektu „Niskotemperaturowe czujniki wodoru na bazie polikarbazolu i jego pochodnych””, akronim: HYDROSENS

W związku z realizacją projektu „Niskotemperaturowe czujniki wodoru na bazie polikarbazolu i jego pochodnych”, akronim: HYDROSENS, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „M-ERA.NET3”, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie nr:
M-ERA.NET3/2021/93/HYDROSENS/2022, ORLEN S.A. ogłasza nabór ofert na zakup gazów referencyjnych do badania czujników wodorowych w środowisku przemysłowym dla potrzeb realizacji projektu.

ORLEN S.A. zaprasza do składania odpowiedzi poprzez Platformę Zakupową CONNECT.

Numer zapytania ofertowego: PKN/2/002254/24.