11.06.2024

Ogłoszenie wyników zapytania dla: „Dostawa instalacji do poboru i przygotowania próbek gazu dla testowania innowacyjnych czujników wodoru” nr PKN/2/001431/24

Informujemy, że w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/001431/24 dotyczącego: „Dostawa instalacji do poboru i przygotowania próbek gazu dla testowania innowacyjnych czujników wodoru zaprojektowana i wybudowana dla potrzeb realizacji projektu”, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie nr: M-ERA.NET3/2021/93/HYDROSENS/2022, ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Wykonawcę wybrał: Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych "Intergaz" Sp. z o.o., NIP: 645-000-06-35.

Ww. postepowanie ofertowe prowadzone w związku z realizacją projektu badawczego pn.: „Niskotemperaturowe czujniki wodoru na bazie polikarbazolu i jego pochodnych”, akronim: HYDROSENS, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „M-ERA.NET3”.